Prawo do własności intelektualnej – definicje, aspekty prawne, możliwości ochrony

Własność intelektualna jest definiowana jako wytwór ludzkiego umysłu. Jej częścią jest własność przemysłowa, która związana jest z gospodarką oraz własność, która jest jako przedmiot praw autorskich, czyli prac literackich czy artystycznych. Uwagę skupmy jednak na tym, czym jest własność przemysłowa oraz na rozróżnieniu między pojęciami wzór użytkowy a wzór przemysłowy.

Badania MT

Badania MT korzystają ze zjawiska rozproszenia pola magnetycznego. Wspomaga to rozpoznanie lokalnych nieciągłości, powstałych pod powierzchnią monitorowanego złącza, jakie mogą także wychodzić na jego nawierzchnię, kreując tym samym najogromniejsze magnetyczne pole rozproszenia. Wykorzystanie tejże metody jest uzasadnione wyłącznie w razie składników ferromagnetycznych. Odnajdują zastosowanie w większości typów złączy a także metod spawania. Natomiast nie nadaje się do badań tworzyw z rodziny glinu, stali austenitycznych, magnezu i miedzi.