Przykre odczucia rodzinne

Mąż i żona posiadają równe prawa i zobowiązania w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności, oraz do wspólnego działania dla dobra familii, którą przez swój związek założyli. Są niestety przypadki gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i stały rozpad pożycia. W tej sytuacji każdy z małżonków ma prawo wymagać, by sąd unieważnił małżeństwo przez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że mimo całkowitego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest możliwy, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich latorośli partnerów, albo jeżeli z innych okoliczności ogłoszenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z prawami współżycia społecznego.

Więcej na ten temat – Adwokat Magdalena M. Grześkowiak

Rozwód nie jest też dozwolony, jeśli żąda go partner wyłącznie winny rozpadu pożycia, chyba że drugi partner wyraża zgodę na rozwód, bądź że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z regułami współżycia społecznego. Adwokat w sprawie o rozwód nie sprowadza się wyłącznie do przygotowywania dokumentów procesowych. Jest on przewodnikiem po procedurach sądowych, kreuje wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół zmniejsza emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron rozmowy w obrębie warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z adwokatem zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozwagą, oraz że żadna komplikacja postępowania nie umknie uwadze strony. Rozwody to trudne przeżycia nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. W związku z tym mimo kompletnego i stałego rozpadu pożycia sąd nie stwierdzi rozwodu, jeśli na skutek rozwodu miałoby cierpieć dobro małoletnich dzieci współmałżonków. Rozwód nie może sprawiać pogorszenia warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepomyślnych zmian w psychice najmłodszych.

Porównaj – Magdalena Grześkowiak – adwokat rozwód Wrozwód rozwody bydgoszcz

Sąd nie udzieli również rozwodu jeśli byłoby to sprzeczne z regułami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z współmałżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim opiekować.