Rózne formy zatrudnienia

Przedsiębiorcy chcąc ograniczyć koszty zatrudnienia, a również obniżyć ryzyko które niesie za sobą zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, częstokroć korzystają z umowy zlecenia, albo o dzieło.

umowa o dzieło wzór

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o dzieło jest niezwykle często napotykana w obrocie gospodarczym. Może stanowić odmianę zaangażowania, a koryguje ją przepis cywilny. Jedna ze stron, oznaczana w treści umowy realizatorem, zobowiązuje się do jego wykonania. Z kolei zlecający zobowiązuje się do wynagrodzenia za nie. Szczególnością umowy o dzieło jest zjawisko, że jej tematem powinny być działania zapewniające namacalny produkt. Rezultaty owych działań mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne.

Zaciekawił Cię ten artykuł? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź tutaj rachunkowość koszalin inne tego typu materiały – one też są godne uwagi.

Umowa o dzieło wzór jest ogólnie dostępny i musi mieścić istotne fragmenty. Jeżeli umowę zawierają osoby fizyczne, niezbędne będą ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres pobytu, numery dowodów tożsamości, względnie numery PESEL. W wypadku osób fizycznych wiodących działalność gospodarczą, obok nazwisk powinno się podać nazwę, pod jaką wiodą działalność i NIP. Przedstawienie dzieła i okoliczności jego powstania winien być w miarę precyzyjny, ażeby uniknąć możliwych konfliktów. Zapłata za taką formę zatrudnienia jest możliwość wskazać w dwóch rodzajach, ryczałtowej, jako zapłata wyznaczone z góry, czy też kosztorysowej. W tej umowie musi być wiadomy czas zrealizowania dzieła.

Jest to umowa produktu, co znaczy, że praca wykonawcy powinna prowadzić do osiągnięcia konkretnego fizycznego, czy też niefizycznego efektu. I za ten rezultat odbierający zamówienie otrzymuje gratyfikację.