O tłumaczach. Poznaj najlepsze wpisy

W okresie wszechobecnej globalizacji, dobra znajomość choć trzech języków obcych wydaje się być podstawą. Niefortunnie niewielu spośród nas dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najpowszechniej znany jest język angielski, lecz w zachodniej części kraju, również we Wrocławiu, ze względu na niedaleką odległość do niemieckiej granicy w przewadze jest niemiecki.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Co więcej wielu ludzi wyjechało, lub planuje wyemigrować za granicę do pracy nie znając odpowiednio dobrze języka, a to stwarza komplikacje. Na przykład nierzadko musimy coś załatwić, napisać pismo do urzędu, napisać CV. W tego typu sytuacji niezbędny jest tłumacz.

Kim jest tłumacz???
Tłumacz jest osobą, która poprzez znajomość chociaż dwóch języków obcych tworzy przekład wypowiedzi bądź też tekstu pisanego z języka źródłowego na język pożądany. Przekład narzuca mu konieczność nie tylko zrozumienia tekstu, ale też sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Poza wysokimi kompetencjami językowymi, dobry tłumacz musi odznaczać się umiejętnością szybkiego uczenia się i szeroką wiedzą, a chociaż dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz powinien także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym pomaga w komunikacji.

Rodzaje tłumaczeń
Wyróżniamy dwa główne sposoby przekładania tekstów: pisemne oraz ustne. Wśród pisemnych wyszczególniamy:
1)tłumaczenia pisemne ogólne, czyli teksty o tematyce ogólnej, na przykład listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne oraz inne tego typu rzeczy.

2)tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty posiadające słownictwo fachowe z różnego rodzaju dyscyplin wymagające w czasie przekładu ponadprzeciętnej dokumentacji oraz konsultacji specjalisty. Są to na przykład przekłady prawne, medyczne, techniczne i branżowe.

3)tłumaczenia pisemne przysięgłe – wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego specjalizującą się w przekładzie między innymi dokumentów procesowych, urzędowych oraz uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Tłumacz przysięgły może też poświadczać tłumaczenia oraz odpisy zrobione przez inne persony. Aby tłumaczenie przysięgłe posiadało ważność urzędową musi posiadać pieczęć tłumacza.

Wśród tłumaczeń ustnych wyróżniamy duża ilość podrodzajów, na przykład:

4)Tłumaczenia ustne konferencyjne

-Symultaniczne (równoczesne) – mają miejsce w izolowanej od dźwięków kabinie, przez którą zazwyczaj można zobaczyć przemawiającego prelegenta. Tłumacz nie posiada kontaktu z oratorem i gdyby miał jakiegoś rodzaju trudności nie posiada możliwości aby go poprosić o powtórzenie komunikatu.

-Konsekutywne (następcze) – tłumacz rozpoczyna przekład dopiero, kiedy orator skończy swoją przemowę (przemówienie może być podzielone na części). Zazwyczaj w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz w trakcie wykładu stoi obok przemawiającego, słucha go i przygotowuje notatki.

5)Tłumaczenia ustne prawne/sądowe – powinny być robione przez tłumacza przysięgłego. Mogą one mieć postać symultaniczną lub konsekutywną.

Podczas wykonywania tłumaczeń ustnych zwykle wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, chyba że jest to tłumaczenie szeptane (tłumacz stoi obok niedużej grupy słuchających osób i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź wykładowcy).

Gdzie szukać tłumacza???
Najbardziej efektywnym sposobem, aby odszukać odpowiedniego tłumacza, jest internet. Starczy wpisać właściwą frazę w wyszukiwarkę, na przykład: tłumacz przysięgły języka holenderskiego angielski, biuro tłumaczeń ewentualnie, jeśli jesteśmy zainteresowani konkretnym miastem, możemy dodać jego nazwę, przykładowo: agencje tłumaczeń Warszawa. Później starczy się skontaktować z wybranym biurem, ustalić cenę i, jeżeli jest to tłumaczenie pisemne, przekazać tekst źródłowy. Jeśli potrzebujemy tłumacza przysięgłego, dobrze jest sprawdzić, czy wybrana przez nas osoba znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.