Jak powinno się szybko i prosto wykonać rozliczenie podatku

Arkusz PIT 36 przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących aktywność gospodarczą. Jednak nie tylko. PIT 36 musimy wypełniać, w przypadku, w których zdobyliśmy każdy zysk bez pośrednictwa płatnika. Z zeznania PTI-36 korzystają osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, która nie jest rozliczana liniowo ani ryczałtowo, wykorzystują kredyt podatkowy, prowadziły opodatkowanie na regułach łącznych, działy specjalnych wytwórczości rolnych, prowadzą najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę czy też podpisując inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowaną na normach ogólnych.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Ponadto, osiągają przychody za granicą, albo uzyskują przychody z położonych źródeł, zdobywają dochody z innych źródeł, z których płatnik nie ma przymusu płacić podatków, wyprzedają posiadłość, która została zdobyta albo postawiona w latach 2007-2008, również kiedy do rozliczenia dołączamy dochody nieletniego dziecka, które nie musi rozliczać się oddzielnie. druk podatkowy PIT 36 za rok 2014 winien być złożony najdalej do 30 kwietnia 2015 roku. Zaległość PIT 36, to znaczy uchybienie temu czasowi, może skutkować sankcją płatniczą, z tytułu niewywiązania się z powszechnego obowiązku podatkowego (pit.fundacja-karpowicz.org)

Deklaracja PIT 36 zezwala na rozliczenia wraz z małżonkiem. W wypadku, w którym jeden z współmałżonków powinien rozliczać się na PIT 37, rozliczenie rodzinne (zobacz ofertę – prawnik rodzinny warszawa sprawdzona pomoc prawna) spełniane jest na PIT 36. Poza tym wypełniając PIT -36, możemy skorzystać z następujących ulg: ulgi prorodzinnej, ulgi tytułem darowizn, ulgi na Internet (pod warunkiem w rozliczeniu za rok 2014 wykorzystaliśmy ją po raz pierwszy), ulgi rehabilitacyjnej, ulgi z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie, ulgi abolicyjnej (–>). O zniżkach powinno się wiedzieć, albowiem stosując je mamy możliwość nieco zmniejszyć nasze zobowiązanie w stosunku do urzędu skarbowego. Używając programów pit 2014, trzeba pamiętać, że zabezpieczenie naszych danych musi być najważniejszym priorytetem. Dane są rejestrowane wyłącznie na własnym komputerze.