Do czego jest potrzebna wycena przedsiębiorstw, jakie są najchętniej stosowane metody wyceniania firm.

Sprzedaż dobre rozwiniętego przedsiębiorstwa nie jest łatwą rzeczą, szczególnie że w grę niekiedy wchodzą naprawdę wysokie sumy. Wiadomo, że sprzedawca będzie chciał wziąć jak najwięcej, z kolei kupcowi zależeć będzie na maksymalnej obniżce ceny.

Z tego też powodu przed finalizacją takiej transakcji konieczna jest wycena aktywów, (zobacz dodatkowe informacje) która oszacuje wartość majątku firmy i da obu stronom punkt startowy do dalszych negocjacji. W praktyce wyceny tego typu robi się różnymi sposobami, zależnie od tego, pod jakim kątem mają być one przeprowadzone. Podczas podejmowania decyzji można się oprzeć tylko na pojedynczym sposobie, a użyć też można kilku, żeby mieć kompleksowy obraz stanu danej firmy. Trzeba pamiętać przy tym, że wszelakie sposoby wyliczania wartości są szacunkowe i dają tylko przybliżoną informację.
szkolenie pracowników

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Najpopularniejszymi i najstarszymi aktualnie metodami wyceny firm są metody majątkowe. Jeśli chodzi o nie wartość konkretnego przedsiębiorstwa jest określana jako różnica pomiędzy posiadanym majątkiem, a różnymi zobowiązaniami. Jednak w niejednym przypadku ta metoda jest bardzo zawodna, bowiem wykorzystuje tylko materialne składniki, a całkowicie pomija kwestie wartości intelektualnej, znaków towarowych czy patentów.

Zobacz, co opublikowano w najświeższej ofercie (https://www.iurico.pl/interes-osob-trzecich-w-postepowaniu-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-na-budowe-wyrok-wsa-olsztyn-z-dnia-30-11-2010-ii-sa-ol-545-10/) – to także odnosi się do tej samej kwestii, zatem na pewno też Cię zainteresuje.

Dlatego też niejednokrotnie wycena spółek spółka – wycena może być znacznie zaniżona w stosunku do stanu faktycznego.

Wady tej nie będą miały metody dochodowe, które się opierają na wykorzystaniu do wyceny osiąganych przez firmę przychodów, wykorzystuje się tutaj kilka różnych podejść zależnie od potrzeb i charakteru firmy.