Parę słów na temat przeprowadzania inwentaryzacji

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego właściciel firmy jest zobligowany do dokonania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej oraz jasno udokumentowanej sytuacji majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowym.

stos dokumentów

Autor: Dvortygirl
Źródło: http://www.flickr.com
Właściwie każda jednostka powinna dysponować odpowiednim regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej lub odrębną regulację wewnętrzną- inwentaryzacja majątku. Taki regulamin inwentaryzacji zawierać musi następujące działy i opisy: zakres inwentaryzacji (dostosowany do specyfiki danej jednostki), sposób dokonywania inwentaryzacji, rodzaje i termin inwentaryzacji, sposób uporządkowania zadań w tym zakresie, wskazanie osób do przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z opisem odpowiedzialności, zasady powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych, zasady weryfikacji i rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i ich obiegu.

Jak wynika już z przedstawionych informacji przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). Trzeba podkreślić, że w takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku będzie powierzona innej osobie oczywiście za jej zgodą powinno się przekazać odpowiedzialność w tym zakresie na piśmie.

Myślisz, że opisane informacje są absorbujące? Świetnie, zatem z pewnością szczegóły tu adwokaci w radomiu zamieszczone też Cię zainteresują.

By właściwie przeprowadzić inwentaryzację trzeba znać obowiązujące terminy oraz sprawdzone metody przeprowadzenia inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.

narada w firmie

Autor: Asamblea Nacional del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Prócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki można również skorzystać z usługi firmy specjalizującej się w tej dziedzinie, ale także przedsiębiorca może sięgnąć po programy udostępniane w internecie. Ewidencja online czyli program, który także znajdziemy w internecie może pomóc rozwijać biznes za sprawą spisywania procesów powiązanych z zarządzaniem majątkiem, a następnie ich analizę i optymalizację- kliknij.