Różnice w wysokości opłat podatkowych w zależności od rodzaju opodatkowania wynajmujących nieruchomość

Jeżeli dzierżawimy dom, to mamy prawo wyboru najbardziej opłacalnej postaci opodatkowania. Przy ustaleniach wynajmu przeszkód podatkowych bywa niemało i dotyczą one posiadacza mieszkania. Podstawowym jest wybór rodzaju rozliczania z organem podatkowym.

Pomieszczenie w domu

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Osoba, która rozpoczęła uzyskiwać zysk z najmu i zdecydowała się na podatek od wynajmu mieszkania w formie ryczałtu ze stawką 8,5 proc., powinna poinformować o tym kierownika urzędu podatkowego stosownego dla lokalizacji zameldowania. Jeśli tego nie uczyni, będzie zmuszona płacić podatek według wielkości podatkowej. W celu wyłonienia ryczałtu jako rodzaju podatku od wynajmu mieszkania, wystarczy przekazać pisemną deklarację, nie później niż do 20. dnia miesiąca występującego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód z wynajmu. W większości sytuacji opłacenie jednej stawki podatku od najmu mieszkania w wysokości 8,5 proc. opłaca się bardziej aniżeli płacenie podatku wedle wielkości podatkowej. Dodatkową zaletą ryczałtu jest to, że to podatek od przychodu, przeto nie wzmaga kwoty dochodów do potrącenia stosownie do skali podatkowej. Dużo porad:
Drugą realną odmianą opłacania podatku od najmu mieszkania osobistego jest skala podatkowa. Oznacza to płacenie podatku według ważnej w danym roku skali, teraz stawki są dwie (18 i 32 proc.). W wypadku, gdy właściciel ma znaczne koszty powiązane z wypożyczeniem lokum, wówczas więcej opłacalna powinna być dla niego skala podatkowa, bowiem dochód do opodatkowania za wynajem mieszkania – nowe mieszkania wrocław będzie zredukowany o koszty, a w sumie podatek do zapłaty niższy.

Kawalerka

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Należałoby również dodać, że jeżeli dom jest wypożyczany wspólnie przez małżonków, to wolno wyjątkowo stosować podatek liniowy (stawka 19 proc.). Mąż i żona muszą jednak uzyskiwać dochody z różnych źródeł, inaczej na przykład jedna osoba jest posiadaczem przedsiębiorstwa, a druga jest zatrudniona na umowę o pracę.

W sumie, wybór rodzaju opodatkowania to sprawa indywidualna, jednak przy teraźniejszej wielkości przeliczników, w większości wypadków bardziej zyskowny będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ze względu na to, że najemca nieczęsto ponosi znaczne koszty, które mógłby potrącić od dochodów.