Nie zapłaciłeś podatku na czas? Wykorzystaj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Podatkowa zaległość pojawia się wtenczas kiedy należny podatek nie był opłacony w określonym czasie, a także niezapłacona była przedpłata czy też rata podatku.
Jeżeli termin zapłaty podatku nie będzie dotrzymany, trzeba liczyć się z powstaniem podatkowej zaległości.

podatek

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Taką zaległość należy zapłacić razem z odsetkami.

Gdy interesuje Cię przedstawiany temat, to odsyłam do strony (https://www.stojakireklamowe.pl/blog/gdzie-kupic-pacholki-drogowe.html), ponieważ odnajdziesz tutaj masę fascynujących zagadnień na ten temat.

W pewnych sytuacjach na podatnika mogą także nałożone zostać dodatkowe grzywny. odsetki za spóźnienie wpłacane będą bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa sumy podatkowej zaległości razem z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę kategoryzuje się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej jak też kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w którym w dniu przelewu pozostaje suma zaległości podatkowej do kwoty procent za opóźnienie.

wizerunek - firma

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Kwota odsetek jest wyliczana po wpisaniu do kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych sumy zaległości a także liczby dób. Kalkulator odsetek podatkowych pomaga ustalić ich wielkość w razie zaistnienia zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym również przedpłata, rata), który nie został uregulowany na czas. Wielkość odsetek będzie naliczona na podwalinie wprowadzonej sumy podatkowej zaległości, przy jednoczesnym podaniu daty, od jakiej mają zostać naliczone odsetki (wymagany czas płatności a także daty, w której uregulowana zostanie owa zaległość).

Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia wyliczenie stawek odsetek według podstawowej stawki, obniżonej i podwyższonej, a również wielkość opłaty prolongacyjnej. Pamiętaj iż podatnik, jaki uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe.