Za co odpowiada osoba pracująca jako kierownik serwisu?

Praca na jakimkolwiek kierowniczym etacie jest związana z niezwykle dużą odpowiedzialnością. Dla przykładu kierownik jakiegokolwiek serwisu, jak wskazuje nazwa tego stanowiska, to osoba, która jest odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie konkretnego serwisu.
Dodatkowo odpowiada za koordynację oraz nadzór wszystkich przedsięwzięć poległych mu pracowników.

Wrocław
Taki kierownik serwisu określa obowiązujące w konkretnym salonie metodyki oraz standardy mogące zmaksymalizować efektywność obsługiwania klientów danego serwisu i samodzielnie interweniuje wtedy, gdy ma miejsce wyjątkowo ważne zgłoszenie dotyczące reklamacji. Osoba funkcjonująca na takim stanowisku posiada największe doświadczenie oraz jest najlepiej wyszkolona spośród wszystkich pracowników serwisu, ma obowiązek prowadzenia sezonowych szkoleń dla pracujących w serwisie osób. Kierownik serwisu analizuje również otrzymywanie przez podległych mu pracowników zgłoszenia i kontroluje ich powtarzalność, aby usunąć te najczęściej się pojawiające nieprawidłowości oraz uszkodzone towary.

kierownik

Autor: Allagash Brewing
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli chodzi o wymagania odnośnie osoby pracującej na stanowisku kierownik serwisu, to pośród zazwyczaj spotykanych wspominane jest wykształcenie. Preferowane są te osoby, które posiadają certyfikat uzyskany w uczelni technicznej. Poza tym bardzo istotnym czynnikiem jest posiadanie dobrego doświadczenia (najlepiej kilkuletniego), osiągniętego na stanowisku związanym z zarządzaniem serwisem. Manager serwisu musi również posiadać zdolności zarządzania pracownikami, umiejętność organizowania pracy własnej i podległych mu pracowników. Osoba pracująca na tego typu stanowisku powinna także być zorientowana na jak najlepszą kooperację ze wszystkimi klientami serwisu.

Dobrze widziana jest również umiejętność obsługi komputera.

Nasz link do www biuro rachunkowe lubuskie zadziwi Cię bardzo korzystnie. Odkryjesz tam masę szczegółowych wiadomości. Więc nie czekaj i klikaj!

Wymagana jest też niezwykle dobra znajomość serwisowanych produktów. Stanowisko kierownika serwisu funkcjonuje np. w branży IT czy w branży telekomunikacyjnej.