Warunki skutecznego wdrożenia systemu Business Intelligence

Obalając mity powinniśmy na wstępie zaakcentować, iż BI nie jest technologią informatyczną tylko wyobrażeniem funkcjonowania systemu informacyjnego w firmie. Główną ideą Business Intelligence jest demokratyzacja dojścia do danych w przedsiębiorstwie.Ma to doniosłe znaczenie dla zapewnienia należytego zarządzania wiedzą.

firma - odbitka

Autor: Prentsa Aldundia
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli idzie o systemy business intelligence plusem jest to, iż informacja nie będzie już wyłącznie w posiadaniu wąskiej grupy pracowników, lecz każdego uczestnika zdarzeń biznesowych. Zamysłem ostatecznym takiego stanu rzeczy jest umożliwienie decentralizacji kierowania a tym samym podniesienie skuteczności działania na pułapie każdego stanowiska pracy jak również całej organizacji poprzez prosty oraz prędki dostęp do aktualnej oraz wysokojakościowej wiadomości. Rzecz jasna aby wizja ta mogła zostać uskuteczniona wymagane będzie między innymi odpowiednie połączenie stosownych technologii informatycznych wśród jakich wymienić możemy takie jak na przykład systemy zarządzania bazami informacji, portale informacyjne, technologia OLAP.

Musisz mieć świadomość, że nasza strona internetowa może pomóc Ci w uzyskaniu ciekawych wiadomości na każdy temat. Ta strona na pewno Ci się będzie podobać.

Wdrożenie systemu Business Intelligence trzeba rozpatrywać w dwóch podstawowych płaszczyznach: techniczno-technologicznej i organizacyjnej. Rozwiązania przyjęte na płaszczyźnie informatycznej muszą wynikać z zamiarów biznesowych. Istotny jest przy tym odpowiedni dobór oraz połączenie technologii – rozwiązania business intelligence.

Musimy przede wszystkim unikać sytuacji, jaka niestety często ma miejsce, gdy wdrożenie BI polega jedynie na wymianie instrumentów informatycznych. Kluczowym celem Business Intelligence jest bowiem zmiana kultury organizacyjnej w zakresie standardów dzielenia się wiedzą. Wdrożenie systemu Business Intelligence jest więc projektem strategicznym, ponieważ wyznacza model działania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. Niezbędne jest w takim przypadku by projekt ten miał umocowanie w zarządzie przedsiębiorstwa, który ma świadomość przypuszczalnych korzyści które odniesie przedsiębiorstwo z wdrożenia systemu.

Rozwiązania Business Intelligence to uproszczenie i przyśpieszenie dostępu do informacji, która była dotąd jedynie w dyspozycji komputerowców, analityków albo rachunkowych – oficjalne źródło.Pracownicy nie muszą czekać na zestawienia, jakie przygotują im powyższe służby. Dużą część informacji mogą samodzielnie pozyskać za pomocą stosownych, intuicyjnych jak też łatwych w obsłudze narzędzi informatycznych oraz zademonstrować w wyczekiwanej formie.