Pomocne wskazówki dotyczące informatycznego wspomagania prowadzenia przedsiębiorstwa

Obecnie trudno może być dobrze zarządzać firmą, jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy o tym, co się w niej dzieje. Lata, gdy do zarządzania firmą wystarczał zeszyt lub nieskomplikowany arkusz kalkulacyjny już dawno przeminęły, dziś bez porządnego systemu informatycznego nie ma co myśleć o odniesieniu sukcesu. Komputeryzacja weszła do wszystkich dziedzin zarządzania i także to dotyczy zarządzania firmą. Podstawowy system informatyczny, który musi działać w nawet niewielkiej firmie, to system klasy ERP.

ERP
Dla małych firm może to być gotowe rozwiązanie, proste do uruchomienia i skonfigurowania, a także dość tanie przy zakupie. Tego typu system musi zapewnić rejestrację sprzedaży, ewidencję zakupów i innych kosztów, a także umożliwić odpowiednie księgowanie (zobacz programy księgowe) wszystkich operacji.

Przy większych firmach konieczne być może wdrożenie jakiegoś dużego pakietu ERP. Będzie on znacznie kosztowniejszy niż rozwiązanie pudełkowe, ale umożliwi dostosowanie wszystkich parametrów do biznesowych procesów zachodzących w firmie. Jeśli jednym z elementów działalności jest jakaś produkcja, to tym bardziej należy zaplanować wdrożenie odpowiedniego oprogramowania.

ERP

Porządne systemy ERP obsługują praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym także zarządzanie produkcją. Jednak może się okazać, że wśród dziesiątek działających na rynku produktów jedynie nieliczne radzą sobie w odpowiedni sposób z pełną obsługą produkcyjnych procesów. Jeżeli firma coś produkuje, albo zamierza w bliższej lub dalszej przyszłości uruchomienie jej, to koniecznie należy zdecydować się na odpowiedni system. Wdrożenie takiego oprogramowania to przynajmniej pół roku intensywnych prac, i nie ma co ukrywać, także duże koszty.

Jeśli się wybierze system, który nie obsługuje wszystkich procesów w firmie albo będą problemy z jego rozbudową, to może się okazać że za jakiś czas stanie się niewystarczający, i trzeba będzie wybierać następny. A to będzie wiązać się z ogromnymi kosztami i dużą ilością zmian w organizacji firmy.