Co warto wiedzieć na temat przechowywania danych danych? Kilka potrzebnych informacji

Przechowywanie danych, a przede wszystkim danych osobowych regulowane jest zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wymienioną ustawą nasze dane osobowe muszą być w określony sposób gromadzone oraz przechowywane. Przepisy wskazanej ustawy regulują także, jak te dane można udostępniać.

Każdego dnia

dokumenty

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

w naszym kraju powstają setki rozmaitych dokumentów. Znaczna część z nich ma klauzulę, że wyrażamy zgodę na przechowywanie danych. Podpisanie się pod tą klauzulą oznacza, że wyrażamy zgodę nie tylko na ich przechowywanie, ale także na może być przeprowadzana statystyczna analiza danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej koniecznie sprawdź metodolog.pl. Tworzenie baz danych jest potrzebne na przykład do celów statystycznych – zobacz dodatkowe informacje. Tworzenie baz danych spoczywa na bardzo wielu podmiotach. Taki obowiązek mają między innymi sklepy sprzedające towary przez Internet. Należy pamiętać, że nawet po złożeniu podpisu pod klauzulą o przechowywaniu i udostępnianiu naszych danych osobowych mamy prawo (anna szirch – adwokat wrocław) we wskazanej przez siebie chwili uzyskać do nich dostęp. Możemy też zażądać, by dane te zmieniono lub nawet usunięte z bazy danych. Takie prawo daje nam wspomniana na samym początku ustawa o ochronie danych osobowych.

praca przy komputerze

Autor: Hywell Martinez
Źródło: http://www.flickr.com
Przeróżne dane gromadzą między innymi urzędnicy administracji publicznej. Analizy danych, które zbierają są im niezbędne do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Analiza statystyczna naprawdę często przeprowadzana przy zastosowaniu narzędzia, którym jest arkusz kalkulacyjny Microsoft. Sporo dodatkowych informacji znajdziesz na tej stronie pełen artykuł. Niezbędna analiza statystyczna wykorzystywana jest w różnych dziedzinach naszego życia. Sięga po nią między innymi kilka gałęzi nauki.

Najważniejszym narzędziem w tym przypadku są ankiety. Powstała nawet oddzielna nauka, zajmująca się analizą danych. Nauka to znana dużej liczbie osób statystyka. Zajmuje się ona badaniem przeróżnych problemów, w tym na przykład problemów socjologicznych oraz ekonomicznych. Większość z nas zetknęła się z badaniami o charakterze statystycznym chociażby w czasie mającego miejsce ostatnio spisu powszechnego. Statystyka posługuje się w swoich badaniach przeróżnymi metodami. Dzieli się ją na trzy elementarne działy. Jednym z tych działów jest statystyka opisowa, która wykorzystuje kilka technik do przeprowadzania badań.