Które etapy włącza kurs BHP dla przyszłych pracowników w jednostce?

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to przymusowy szczegół treningowy w każdej jednostce. Do takiego nauczania powinni dołączyć, przed zezwoleniem do wykonywania pracy, dopiero co zatrudnieni pracownicy, żacy odbywający praktykę studencką w danej firmie, uczniowie szkół profesjonalnych odbywający wprawę profesjonalną, a dodatkowo stażyści i postaci w analogicznej sytuacji.

bezpieczeństwo w pracy

Autor: Ed Uthman
Źródło: http://www.flickr.com
Szkolenia BHP podzielone są przeważnie na ustalone etapy.

Kształcenie przygotowawcze jest wykonywane w dwóch głównych cyklach, zwanych instruktażami, które zaplanowane są wedle planów dla pojedynczych grup stanowisk, a są to: instruowanie preliminarne generalne (instruktaż uniwersalny) oraz instruktaż przygotowawcze na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy). Zasady te są takie same bez względu na to, czy mówimy o dużych miastach typu Poznań albo Gdańsk, czy o małych wioskach. Najistotniejsze jest ustalenie tego, kto jest odpowiedzialny za wykonywanie instruktażu na danym stanowisku. Odpowiednio z regułami ustawowymi aktualnymi w Polsce, szkolenia BHP realizuje pracodawca lub mianowana przez pracodawcę postać na stanowisku przewodzącym. W drugim przypadku wymogiem jest fakt, że skierowana jednostka posiada przydatne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i – co najważniejsze – jest przeszkolona pod względem metod przeprowadzania szkolenia BHP.

Szkolenia dla firm

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Termin oraz tematyka takiego instruktażu powinna być uzależniona od kilku atrybutów, a mianowicie od: przygotowania profesjonalnego pracownika, dotychczasowego stażu pracy, rodzaju roboty tudzież zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym zatrudniony ma być zatrudniony. Im większa firma tym obszerniejsze musi być nauczanie. Projekty szkolenia BHP przygotowawczego, wyznaczające drobiazgową tematykę, formy realizacji i okres trwania ćwiczenia, są zróżnicowane także w zależności od tego, kto wykonuje wiadome nauczanie. Rzecz jasna im większe miasto (wspomniany Poznań, Gdańsk czy Stolica Polski) tym lepiej przygotowanych specjalistów od bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć. Najważniejsze, aby szkolenie (sprawdź: torty online) poruszało wszelkie tematy związane z BHP.