Technik farmacji – parę ogólnych zdań na temat samego zawodu

Zawód technika farmaceutycznego od bardzo wielu lat cieszy się bardzo szerokim zainteresowaniem, gdyż by otrzymać kwalifikacje do wykonywania tego konkretnego zawodu, starczy jedynie skończyć dwuletnią szkołę policealną, co siłą rzeczy mówi, iż by mieć możliwość zostać takiego typu technikiem nie jesteśmy zmuszeni posiadać matury.

szkolenia

Autor: QSC AG
Źródło: http://www.flickr.com
strona internetowa

Źródło: http://www.sxc.hu/
szefowa agencji PR

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Ten konkretny system prosperował na terenie naszego kraju dość długi czas, lecz jak to się okazuje dosłownie wszystko może się zmienić.

Jak widać po naszym dzisiejszym wstępie, by móc wykonywać zawód: technik farmacji, nie trzeba było bardzo wiele, by mieć możliwość się w dokładnie tym konkretnym kierunku dokształcać. Jednak jak się okazuje nieuchronne zmiany, które „nękają” nasze państwo od pewnego czasu, tym razem uderzyły również w ten konkretny zawód, który to według wszelkich doniesień od roku 2018/19 ma zostać „wygaszony”, czyli mówiąc w skróceniu usunięty z ogólnej listy możliwych do wykonywania zajęć po ukończeniu liceum (dodajmy, iż tylko na obszarze naszego własnego państwa). Jest to spowodowane podobno liczebnością osób, kształcących się policealnie, a tymi, którzy to podejmują się zdobycia dużo wyższego wykształcenia. Jak to się okazuje od przyszłego roku ma zostać wprowadzone konkretne wymaganie, by na stanowiskach farmaceutów „siadali” jedynie osoby ze stopniem magistra oraz osoby wyżej wykształcone.

Według wszelakich doniesień osoby mające w obecnej chwili zawód technika farmaceuty nie zostaną bez roboty, a nawet się tej utraty wcale nie obawiają – bardzo wiele aptek zatrudnia tak samo techników, jak również magistrów, podkreślając nawet to, iż często uzupełniają się oni pod względem posiadanej wiedzy.

Tak samo ekscytujące zagadnienia są opublikowane w pokrewnym serwisie. Jeżeli masz ochotę je poznać – zobacz pod linkiem cit estoński, który jest tu!

Wiadomo również, że zakres obowiązków zarówno magistrów, jak i techników, ma zostać rozszerzony do tak zwanej „opieki farmaceutycznej”.