Czym jest szkolenie „Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego”

Profesjonalna obsługa klienta , efektywna komunikacja wewnętrzna oraz przyjemne relacje pomiędzy pracownikami to obecnie wyzwanie wielu firm. Odpowiedzią na te problemy są szkolenia, jakich celem jest szlifowanie technik kontaktu z konsumentem budujących pozytywny obraz pracobiorcy jak też przedsiębiorstwa oraz wzbudzających sympatię.

Przyswajanie wiedzy o profesjonalnej obsłudze klientów jak też metodach rozwiązywania komplikacji międzyosobowych.

sala konferencyjna

Autor: Open Knowledge Foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Poznanie jak też ulepszanie technik oraz stylu efektywnej i pozytywnej komunikacji z nabywcą, sprzyjającej dobremu zrozumieniu, korzystnej atmosferze a także radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Ukształtowanie nastawień pro-klienckich uczestników szkolenia, asertywnej postawy względem klienta wewnętrznego, nabycie przez pracowników umiejętności zidentyfikowania i udoskonalenia rozmowy bezpośredniej a także telefonicznej z niełatwym dyskutantem oraz przyswojenie reguł efektywnej komunikacji – umiejętność radzenia sobie z presjami, pretensjami jak też agresją ze strony rozmówcy i poznanie form rozładowania nadmiaru napięcia.

Po sfinalizowaniu szkolenia Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego uczestnicy szkolenia będą wiedzieli w jaki sposób: właściwie stosować zachowania asertywne w stosunkach z współpracownikami, zarządzać emocjami w kontaktach wewnętrznych, fachowo prowadzić rozmowy przez telefon, budować kompetentny wizerunek wśród klientów oraz współpracowników

Szkolenia otwarte Wrocław powinny być dobrane do wymogów uczestników szkolenia ( na stronie). W jego czasie instruktor uwzględnia indywidualne sytuacje z naszego życia i środowiska pracy, prezentuje narzędzia i gotowe rozwiązania do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu! Lekcje prowadzone są w postaci warsztatów poprzedzonych krótkimi mini-wykładami podczas których przekazywane są koniecznie treści teoretyczne.

Charakter zajęć ma za zadanie zaangażować wszystkich uczestników do żywego udziału przez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dysputy, analizę przypadków, symulacje realnych zachowań w obliczu zaistniałych zmian (). Trener treningi personalne gdańsk z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy istotne, zgodne z potrzebami oraz oczekiwaniami uczestników szkolenia: warsztat, analiza sytuacji, ćwiczenia grupowe oraz w parach.