Biznes i prawo

w kilku słowach

Tag: świadczenia

świadczenia

Poszukując właściwego notariusza dobrze jest skierować atencję na opinie osiągalne w sieci

Obecnie pojawia się mnóstwo zdarzeń, które zmuszają nas do wykorzystania z wsparcia ekspertów. Nie da się ukryć, że jako ludzie nie posiadamy fachowej wiedzy z każdej dyscyplin i niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie samemu poradzić sobie z występującymi trudnościami.
Read More

Rezerwy emerytalne – wszystko co wskazane jest wiedzieć o tworzeniu jak też rozliczaniu

Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie takowe zobowiązania, których czas wymagalności nie będzie pewien.
Jednostki zobligowane są przepisami bilansowymi do zrealizowania tzw. biernych rozliczeń międzyokresowych wydatków w wysokości przypuszczalnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonania, powiązanych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracobiorców, w tym również świadczeń emerytalnych, jakich kwotę możesz oszacować w sposób pewny, mimo iż data powstania zobowiązania nie jest dotąd znana.
Read More