Czy warto zatrudniać się na postawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a może korzystniejszy będzie outsourcing pracowniczy? Czy na postawie tych umów przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego? Ten rok wprowadził troszkę zmian.

Bardzo dużo z nas rozważa, jakie profity poza wypłatą oczywiście uzyska zatrudniając się na różnego rodzaju umowy o pracę. Głównewątpliwości budzi przede wszystkim umowa zlecenie i to, czy od niej odprowadzane są składki zus jak także czy na tej podstawie przysługuje pracownikowi zwolnienie lekarskie.

To

ludzie w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

bardzo kluczowa sprawa (więcej: ), ponieważ odprowadzane tych stawek jest dla pracownika niezwykle zasadnicze i zarazem pożyteczne. Okazuje się że ta forma, czyli umowa zlecenie a l4 jest prawdopodobne – Cena Biznesu. Zatrudnienie na podstawie takiej umowy obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Czy zaciekawił Cię ten artykuł? Jeśli tak, to kliknij to i przejrzyj tam następne zajmujące wpisy. Nie ociągaj się!

Na ubezpieczenie chorobowe ze stosunku pracy na podstawie umowy zlecenia pobierana jest stawka w wysokości 2,45% podstawy. Wypada dodać,że pracownik zdobywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia czyli zatrudnienia. Potrzebne jest także wyjaśnić na czym polega outsourcing pracowniczy, który od jakiegoś czasu niezwykle niejednokrotnie jest u nas przydatny, wszakże jest to myśl nie do końca rozumiane. Wobec tego,

dokumenty

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

outsourcing pracowniczy to nic innego jak oddelegowanie pracownika jednej spółki do innego podmiotu z zewnątrz w celu wykonywania właśnie tam pracy – outsourcing pracowniczy.

Bardziej potocznie mówiąc jest to zatrudnienie w tzw. Agencji Pracy Tymczasowej, która najmuje pracowników samodzielnie ,aby dostarczyć im pracę w innych firmach. Pracownicy naturalnie| są zatrudniani na gruncie umowy o pracę, a tę wykonują we zalecanych przez pracodawcę miejscach. Częstokroć, bywa tak, że po jakimś czasie pracownik przestaje być pracownikiem agencji, a zostaje zatrudniony przez podmiot, u którego pracę wykonywał. To dobre droga dla pracodawcy, który ma szansę wcześniejszego poznania pracownika i oceny, czy akurat kogoś takiego potrzebuje.