Komu przysługuje i gdzie otrzymać darmową pomoc prawnika?

Od początku 2016 r. każdy z powiatów realizuje zadanie finansowane z budżetu państwa polegające na prowadzeniu punktów udostępniania nieodpłatnej prawnej pomocy dla osób fizycznych.

bezpłatna pomoc prawna

Autor: Daquella manera

Bezpłatna pomoc prawna przypada ludziom korzystającym z pomocy społecznej (uwzględniany jest czas 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o użyczenie nieodpłatnej pomocy prawnika), posiadającym Kartę Dużej Rodziny, weteranom, kombatantom. Równolegle jednostkom, jakie nie ukończyły 26 lat oraz jednostkom, jakie skończyły sześćdziesiąt pięć lat. Dodatkowo osobom, które w wyniku wystąpienia żywiołowej klęski, katastrofy naturalnej albo technicznej awarii znalazły się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu czy też poniosły straty.
Ażeby uzyskać bezpłatną pomoc ( adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna ) prawnika, należy przedstawić dokumenty potwierdzające upoważnienia do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnika, dla przykładu decyzję bądź poświadczenie o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, obowiązującą Kartę Dużej Rodziny, dokument tożsamości lub złożyć oświadczenie na piśmie o wystąpieniu żywiołowej klęski, naturalnej katastrofy lub technicznej awarii. Nieodpłatną pomoc prawnika możemy otrzymać w celowo do tego przygotowanych miejscach wskazanych oraz organizowanych przez dany powiat (miejsca tego rodzaju mogą znajdować się między innymi w Starostwach Powiatowych względnie Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie).

Założeniem jest, aby w każdym z powiatów znajdowały się 2 takie punkty, z czego jeden musi być kierowany poprzez pozarządową organizację. Pomocy prawnej w wyżej wymienionych punktach użyczają adwokaci jak też radcy prawni.