Komu przysługuje i gdzie otrzymać darmową pomoc prawnika?

Od początku 2016 r. każdy z powiatów realizuje zadanie finansowane z budżetu państwa polegające na prowadzeniu punktów udostępniania nieodpłatnej prawnej pomocy dla osób fizycznych.

bezpłatna pomoc prawna

Autor: Daquella manera
Bezpłatna pomoc prawna przypada ludziom korzystającym z pomocy społecznej (uwzględniany jest czas 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o użyczenie nieodpłatnej pomocy prawnika), posiadającym Kartę Dużej Rodziny, weteranom, kombatantom. Równolegle jednostkom, jakie nie ukończyły 26 lat oraz jednostkom, jakie skończyły sześćdziesiąt pięć lat.

Ten tekst wydał Ci się ciekawy? Masz ochotę na kolejne opisy? Zatem nie zwlekaj i klikaj notariusz toruń w podany link.

Dodatkowo osobom, które w wyniku wystąpienia żywiołowej klęski, katastrofy naturalnej albo technicznej awarii znalazły się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu czy też poniosły straty.

Ażeby uzyskać bezpłatną pomoc ( adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna ) prawnika, należy przedstawić dokumenty potwierdzające upoważnienia do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnika, dla przykładu decyzję bądź poświadczenie o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, obowiązującą Kartę Dużej Rodziny, dokument tożsamości lub złożyć oświadczenie na piśmie o wystąpieniu żywiołowej klęski, naturalnej katastrofy lub technicznej awarii. Nieodpłatną pomoc prawnika możemy otrzymać w celowo do tego przygotowanych miejscach wskazanych oraz organizowanych przez dany powiat (miejsca tego rodzaju mogą znajdować się między innymi w Starostwach Powiatowych względnie Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie).

Założeniem jest, aby w każdym z powiatów znajdowały się 2 takie punkty, z czego jeden musi być kierowany poprzez pozarządową organizację. Pomocy prawnej w wyżej wymienionych punktach użyczają adwokaci jak też radcy prawni.