Jeśli się ma jakiś pracowników pamiętać należy o tym, że właściciel firmy będzie miał po ich zatrudnieniu szereg obowiązków

Już w krótkim okresie czasu po nawiązaniu stosunku pracy, bo jest na to czas tylko tygodnia, trzeba nowo zatrudnionego pracownika podać do zakładu ubezpieczeń zwanego ZUS. Przepisy tu są jednoznaczne i nie ma możliwości ich dowolnego interpretowania.

Każdego pracownika, którego się zatrudni należy zgłosić w zusie i opłacać za niego odpowiednie składki, będzie to obowiązywać to od momentu zatrudnienia aż do rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy o pracę również jest obowiązek poinformowania o tym zusu, i tu także pracodawca ma tydzień na tę czynność. Każdy bez wyjątku pracownik ma prawo (nasza strona) zażądania od zatrudniającej go firmy informacji o opłaconych składkach, a gdy okaże się że nie były one płacone, zażądania ich uporządkowania. Właściciel firmy nie może również nie zgodzić się na żądanie pracownika (polecamy ocena ryzyka zawodowego spawacza bhp-online) zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, na przykład to mogą być uczące się albo małoletnie dzieci lub małżonek, który nie pracuje. Wtedy ubezpieczenie w ZUS będzie obejmować również osoby zgłoszone takim sposobem.

polski banknot dziesięciozłotowy

Autor: Fox Wu
Źródło: http://www.flickr.com

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymują prawo do urlopów wypoczynkowych, jakich wysokość dokładnie regulują przepisy. O tym, w którym momencie otrzyma się urlop decydują kierownicy lub właściciel, i jest to uzależnione od tego, jak jest zorganizowana praca w danej firmie. Popularne w wielu firmach stały się grafiki urlopów, dzięki którym wiadomo, jak w wakacyjnym okresie będą dostępne osoby z poszczególnych działów.

Urlop, jaki nie został użyty przed określony rok w pierwszej kolejności musi zostać wykorzystany w następnym okresie, chyba że pracownik zdecydował się rozwiązać umowę z firmą, gdzie był zatrudniony. W takich przypadkach kadrowa powinna się dowiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i wypłacić takiej osobie odpowiednią kwotę. Duże prawa podczas pracy mają również mamy, po urodzeniu dziecka będzie się im należał ustawowy urlop macierzyński, a gdy będą chciały kontynuować opiekę nad swoim maleństwem, to mogą także ubiegać się o urlop wychowawczy zus na następny okres czasu.

jak obliczyć ekwiwalent za urlop