Jeśli się ma jakiś pracowników pamiętać należy o tym, że właściciel firmy będzie miał po ich zatrudnieniu szereg obowiązków

Już w krótkim okresie czasu po nawiązaniu stosunku pracy, bo jest na to czas tylko tygodnia, trzeba nowo zatrudnionego pracownika podać do zakładu ubezpieczeń zwanego ZUS. Przepisy tu są jednoznaczne i nie ma możliwości ich dowolnego interpretowania.

Każdego pracownika, którego się zatrudni należy zgłosić w zusie i opłacać za niego odpowiednie składki, będzie to obowiązywać to od momentu zatrudnienia aż do rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy o pracę również jest obowiązek poinformowania o tym zusu, i tu także pracodawca ma tydzień na tę czynność. Każdy bez wyjątku pracownik ma prawo zażądania od zatrudniającej go firmy informacji o opłaconych składkach, a gdy okaże się że nie były one płacone, zażądania ich uporządkowania. Właściciel firmy nie może również nie zgodzić się na żądanie pracownika zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, na przykład to mogą być uczące się albo małoletnie dzieci lub małżonek, który nie pracuje.

Nie zwlekaj – jeśli spodobały Ci się te zajmujące informacje, to kliknij w poniższy link i czytaj również (https://adwokat-konysz.pl/zakres-uslug/sprawy-rozwodowe/) następny opis.

Wtedy ubezpieczenie w ZUS będzie obejmować również osoby zgłoszone takim sposobem.

polski banknot dziesięciozłotowy

Autor: Fox Wu
Źródło: http://www.flickr.com

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymują prawo do urlopów wypoczynkowych, jakich wysokość dokładnie regulują przepisy. O tym, w którym momencie otrzyma się urlop decydują kierownicy lub właściciel, i jest to uzależnione od tego, jak jest zorganizowana praca w danej firmie. Popularne w wielu firmach stały się grafiki urlopów, dzięki którym wiadomo, jak w wakacyjnym okresie będą dostępne osoby z poszczególnych działów.

Urlop, jaki nie został użyty przed określony rok w pierwszej kolejności musi zostać wykorzystany w następnym okresie, chyba że pracownik zdecydował się rozwiązać umowę z firmą, gdzie był zatrudniony. W takich przypadkach kadrowa powinna się dowiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i wypłacić takiej osobie odpowiednią kwotę. Duże prawa podczas pracy mają również mamy, po urodzeniu dziecka będzie się im należał ustawowy urlop macierzyński, a gdy będą chciały kontynuować opiekę nad swoim maleństwem, to mogą także ubiegać się o urlop wychowawczy zus na następny okres czasu.

jak obliczyć ekwiwalent za urlop