W wszystkich państwach prawa karze się przestępstwa – też te finansowe wymierzone w ogólne dobro wszystkich mieszkańców

W naszej ojczyźnie, tak jak i w innych państwach prawa, posiadamy szereg różnych kodeksów karnych, które stwarzają granice swobód obywatelskich.

Mówią, co jest dobre, a co złe w sensie prawnym. Takie dla przykładu jest prawo (prawnik – zobacz) tyczące się finansów.
podróż

Źródło: pixabay.com
Komórka

Autor: John Karakatsanis
Źródło: http://www.flickr.com

prawo karne skarbowe jest oparte w Polsce na ustawie z 10 września 1999 roku. To tam określone są wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw, które rozumiane są jako niedozwolone oraz karalne. Dzięki temu dokumentowi przedstawiciele prawa są w stanie określić czy ktoś powinien być ukarany za bezkarne działanie. Prawo to ma szczególną misję do wypełnienia. Po pierwsze, jest to funkcja ochronna. Prawo powinno przecież chronić pieniądze państwa, ale także inne organizacje, przed czynami, które są zabronione i które miałyby na celu grabież, malwersacje lub niepłacenie podatków. Oczywiście spektrum funkcji ochronnej jest znacznie większe. Tutaj jednak przytoczymy jedynie te trzy opcje. Po drugie, jest to funkcja prewencyjno-wychowawcza. Rzecz w tym, że poprzez pociąganie winnych do odpowiedzialności karnej daje się pozostałym jasny przekaz, że takie zachowanie nie opłaca się i że nie będzie akceptowane przez organy władzy. I na koniec po trzecie, jest to funkcja sprawiedliwości.

Nałożona sankcja powinna być nieznośna – w takim stopniu, by winien nigdy później nie pomyślał o powtórnym dokonaniu przestępstwa.
Pamiętajmy, że niejedno państwo prawa będzie wymagało od swych mieszkańców poważania Przepisów z różnych ustaw oraz kodeksów.