Jak powinien być dzielony spadek oraz kto nie musi opłacać opodatkowania od jego uzyskania?

Gdy otrzymujemy Spadek po zmarłej osobie, musimy w pierwszej kolejności uzyskać potwierdzenie dziedziczenia albo stwierdzenie nabycia spadku. Następnie spadkobiercy mogą zacząć dzielić tzw.

masę spadkową.
Jeżeli kontakty między spadkobiercami są poprawne, przeważnie wystarczyłaby umowa dziedziczenia. Jeśli jednak na tym gruncie występują jakiekolwiek niesnaski, spadek może być podzielony sądownie (wypatrz promocje). Według litery prawa dziedziczenie następuje już w momencie śmierci spadkodawcy oraz mogłoby następować jedynie na postawie ustawy (umowy lub orzeczenia sądu) albo testamentu. Art. 931 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że spadek należy się najpierw potomkom i współmałżonkowi osoby zmarłej. W takiej okoliczności spadek może być dzielony po równo, przy czym część, która przypada współmałżonkowi nie może być niższa niż 1/4 całego spadku. Istotne jest też to, że mają do niego prawo także dzieci, które pochodzą ze związku nieformalnego. Dlatego też w sytuacji, kiedy np. zmarły tata posiadał dziecko z konkubiną, to dziecko to może dziedziczyć w takiej samej części, co dziecko urodzone w związku małżeńskim.
paszport

Autor: Juan Cabanillas
Źródło: http://www.flickr.com
Przeważnie stosuje się w takich okolicznościach łatwy podział (sprawdzona kancelaria adwokatów www.kancelaria-cpr.pl/oferta/podzial-majatku/) na zasadach 50 na 50, jednak jeżeli między tego typu dwójką dzieci istnieje tzw. kość niezgody, spadek powinien być rozdzielony sądownie. Jeżeli zmarły nie pozostawił ostatniej woli, to obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Bardzo istotne jest również opłacenie opodatkowania od nabytego spadku.

Od tego obowiązku zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny, zatem życiowy partner oraz dzieci, ale również rodzice czy ojczym. Nie mają oni obowiązku płacić podatku bez względu od rozmiaru masy spadkowej.