Jak złożyć pozew o alimenty, aby był skuteczny oraz co w nim należy zamieścić?

Jest taka okoliczność, w której rodzic dziecka zaprzestaje po prostu uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do ciężkiej sytuacji finansowej rodzica, który sam został z potomstwem.
Początkowy etap, który podejmowany jest przez opiekuna sprawującego rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, powinno być określenie do jakiego sądu złożyć pozew.

ochrona

Źródło: pixabay.com

gotówka

Autor: US Embassy Madrid
Źródło: http://www.flickr.com
alimenty

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to przede wszystkim Sąd Rejonowy. Jeśli pozew wnosisz w imieniu swojego potomstwa, w takiej sytuacji posiadasz do wyboru dwie możliwości. Możesz złożyć pozew do sądu, z jakiego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Możesz także złożyć pozew do sądu wedle miejsca zamieszkania dziecka, czyli osoby uprawnionej. Niezwykle często się zdarza, że rodzic, którego chcemy pozwać o alimenty mieszka niedaleko, więc nie ma problemu z wyborem sądu. Czasem jednak zdarza się, że mieszka na drugim końcu Polski albo za granicą. W takiej sytuacji skorzystać dobrze byłoby z drugiej możliwości i złożyć pozew do sądu, do którego mamy bliżej.
Kolejny etap to poprawne wskazanie stron. Bez trudu ustalić jest pozwanego, ponieważ będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymanie swojego dziecka. Trudniej jednak jest z powodem, ponieważ jest to dziecko. Jeśli dziecko nie ukończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie. Jeśli potomstwo skończyło 18 lat, wtedy powinno pozew podpisać samodzielnie. Oprócz oznaczenia stron pamiętać trzeba o ich adresach zamieszkania oraz o nr. PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego obowiązkowe nie jest, ale można by to zrobić.

Wejdź na ten odnośnik, by poznać analogiczne teksty. Przykładowo zobacz serwis (http://detektyw-pajak.pl/), który prezentuje intrygującą Cię tematykę, a na pewno się nie rozczarujesz.

Żeby pozew był skuteczny, powinniśmy ustalić z góry miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd. Określić także musimy termin płatności przykładowo do 10 dnia każdego miesiąca.

Warto również sformułować wniosek o odsetki ustawowe w przypadku, kiedy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty nie zostaną przyznane od razu, na to należy nieco poczekać. Najdłuższą oraz końcową częścią pozwu jest uzasadnienie pozwu.