Co może wpłynąć na wielkość należnego odszkodowania?

Jest to jedno ze świadczeń, o które starać się może osoba, która zaznała szkody. Jest to pojęcie niezwykle szerokie, lecz zwykle jest powiązane z naprawieniem majątkowego uszczerbku.
To właśnie charakterem uszczerbku odszkodowanie odróżnia się od zadośćuczynienia, które na zamyśle ma zrekompensowanie szkody niemajątkowej i naprawienie krzywdy, która została wyrządzona.

księgowości

Autor: romana klee
Źródło: http://www.flickr.com

odszkodowanie

Autor: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Źródło: http://www.flickr.com
projekt

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
Odszkodowanie należy do grupy odszkodowawczych usług, które należą się osobom poszkodowanym albo ludziom uprawnionym. Bardzo istotnym pojęciem jest tu szkoda. Szkodę zdefiniować można jako uszczerbek na dobrach chronionych prawnie, które mogą mieć charakter majątkowy albo niemajątkowy. O odszkodowawczej odpowiedzialności mówić można wtedy, kiedy szkoda wyrządzona została świadomie albo niechcący. Można by również mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej między zdarzeniami, które spowodowało tą szkodę, a samą szkodą wskazać można by związek przyczynowo-skutkowy.
Odpowiedzialność odszkodowawcza opierać się może na zasadzie ryzyka, zasadzie winy oraz zasadzie słuszności. Zasada winy to fundamentalna formuła odpowiedzialności odszkodowawczej tak kontaktowej jak i deliktowej. Tutaj podmiotem zobowiązanym, aby naprawić krzywdę jest włącznie podmiot, który ją wyrządził w sposób zawiniony. Zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego, osoba która szkodę wyrządziła zobligowana jest do naprawienia jej, a sposobami rekompensaty są zadośćuczynienie i odszkodowanie. W przypadku zasady ryzyka odpowiedzialność niezależna jest od winy sprawcy. Odszkodowanie zostać może zasądzone na bazie reguły słuszności. Tego typu formuła zastosowanie ma jednak jedynie w szczególnych przypadkach, kiedy to jest niewykonalne uzyskanie odszkodowania na regułach ryzyka oraz winy. Jeśli chodzi o odszkodowanie, bardzo ważne jest odpowiednie ustalenie rozmiaru szkody poniesionej przez poszkodowanego.

Na wysokość takiego odszkodowania mieć wpływ może fakt, że poszkodowany także przyczynił się do powstania szkody.

Jeżeli zaciekawił Cię tego typu artykuł, przeczytaj inne informacje na ten temat. Najlepiej sprawdź sam prawnik dla firm Katowice, odnajdziesz tutaj podobne informacje.

Posiadamy różne rodzaje odszkodowań. Może to być odszkodowanie z autocasco, odszkodowanie od Skarbu Państwa czy też odszkodowanie od banku .