Kiedy konieczna jest pomoc prawnika

Z jakiej przyczyny warto zlecić radcy prawnemu przeprowadzenie procesu sądowego?

Nie każda sprawa sądowa wymaga uczestnictwa prawnika w charakterze reprezentanta. Jest kilka postępowań, które to z uwagi na mało zawiły zakres, nie nastręczają jego udziału. Należy do nich na pewno postępowanie o potwierdzenie zyskania spadku.

Radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Rzecz jasna od tej zasady mogą być wyjątki. Radca prawny będzie potrzebny w postępowaniach cywilnych, w sprawach pracowniczych, a na pewno w gospodarczych. Pomoc radcy prawnego w postępowaniach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez prawnika strony procesu a także wykonywaniu za nią czynności związanych ze sporządzaniem wszelkiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń czy innych wniosków) i co najistotniejsze, radca prawny odpowiada na pytania sądu, zadaje pytania stronom.

Tu na uwagę zasługuje również fakt, iż począwszy od 5 maja 2012 roku odmieniły się przepisy kodeksu cywilnego nakładając na uczestników postępowania nowe, bardziej restrykcyjne obowiązki, do jakich należy przedstawienie w pozwie lub odpowiedzi na pozew wszelkich stwierdzeń a także wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych stwierdzeń jak też dowodów, chyba iż uczestnik uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w pozwie bądź innym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych stwierdzeń i dowodów nie wywoła zwłoki w rozpoznaniu przedmiotu sprawy czy że występują inne wyjątkowe warunki. Trzeba też podkreślić, że z uwagi na zaistniałe zmiany uczestnictwo prawnika w toku pierwszej instancji może być bardzo ważne właśnie z uwagi na potrzebę przeprowadzenia w sposób pełny postępowania dowodowego. Jeśli posiadamy ograniczone możliwości ekonomiczne to zawsze zalecane jest zatrudnienie radcy prawnego do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, z kolei w drugiej instancji ograniczenie jego uczestnictwa do napisania apelacji czy odpowiedzi na nią.

Należy także dodać, że koszt udziału adwokata w procesie są – co do reguły – zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie stosownego orzeczenia. Gdy poszukujemy prawnika na Dolnym Śląsku sugeruję wbić w wyszukiwarkę zdanie: sprawdź porady prawne w Zabrzu prawne Wrocław.