Jakiego rodzaju są różnice pomiędzy umowami tyczącymi się kredytu oraz pożyczek?

Czy wiesz, że kredytu może udzielić jedynie instytucja bankowa i robi to zazwyczaj nie tylko na wcześniej uzgodniony zamiar, na który przeznaczone będą środki pieniężne, lecz także pobierać za tę czynność oprocentowanie i prowizje? Ponadto pod rygorem nieważności umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie.

pożyczka

Te sprawy określa tak zwane prawo zezwolenie typu a bankowe.
W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka może być udzielona przez jakąkolwiek osobę i w niemalże dowolnej formie, przykładowo na bazie umowy ustnej. Zaciągający pożyczkę człowiek jest zobowiązany do zwrócenia takiej samej kwoty pieniędzy lub rzeczy tego samego typu. Sprawy powiązane z udzielaniem pożyczki reguluje kodeks cywilny. Wbrew ogólnej opinii nie jest ona tym samym co kredyt. Następną różnicę stanowi przedmiot umowy: w przypadku kredytu może być nim tylko określona suma pieniędzy, natomiast przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze jak i wyznaczone odnośnie gatunku rzeczy. Są nimi te, jakie można by policzyć, zważyć czy zmierzyć. Innymi słowami może to być przykładowo węgiel lub ropa naftowa.
Podobne pozornie niewielkie różnice przedstawia kwestia odpłatności umów. Ta dotycząca kredytu jest zawsze umową odpłatną (za jej udzielanie bank pobiera opłatę najczęściej w formie odsetek), z kolei bardziej znaczącą dowolność przedstawia umowa dotycząca tego typu świadczenia jakim jest pożyczka.

Ta umowa może zostać zawarta zarówno odpłatnie (na przykład procent od pożyczki) jak i nieodpłatnie (ta forma jest zazwyczaj stosowana przez znane sobie osoby). Kolejną różnicą jest celowość – kredyt udzielany jest na zawarty w tyczącej się go umowie cel (np. kupno działki czy też pojazdu).