W jaki sposób zostać komornikiem sądowym?

Komornik sądowy to jeden ze szczególnie nielubianych zawodów, lecz pomimo tego ktoś przecież musi piastować ten fach. A komornikiem wcale nie jest tak łatwo zostać. Trzeba spełnić ściśle skonkretyzowane warunki, by móc cieszyć się powołaniem na niniejsze stanowisko.

prawo

Autor: thierry ehrmann
Źródło: http://www.flickr.com
Warto jednak zacząć od tego, kim jest oraz co robi komornik sądowy. To urzędnik publiczny, jakiego rolą jest przeprowadzanie czynności egzekucyjnych, rzecz jasna pod bezustanną kontrolą sądu. Może także przekazywać wszelkiego rodzaju powiadomienia sądowe, zawiadomienia czy protesty, w zależności od konkretnej sprawy.

W swojej działalności musi postępować zgodnie z prawem, nie mogą ponosić go emocje oraz powinien mieć nieskazitelne opinie. Jego zachowanie normuje także złożone ślubowanie i konieczność przestrzegania norm etycznych.

Jeżeli uważasz, że ten tekst jest godny zainteresowania, sprawdź na stronie inne tego typu informacje – na pewno też okażą się dla Ciebie wartościowe.

W jaki sposób wobec tego zostać komornikiem?

Do pierwszych wymogów należą: posiadanie obywatelstwa polskiego i całkowita zdolność do czynności prawnych. Przyszły komornik nie może być karany ani podejrzewany za przestępstwo. Co więcej musi być absolwentem studiów drugiego stopnia na określonym kierunku – są to studia prawnicze albo administracyjne. Nie można również zapomnieć, że musi mieć ukończone 26 lat, 2 lata pracować jako asesor komorniczy i naturalnie odbyć aplikację komorniczą, w trakcie której zapozna się z metodami pracy komornika, może także wykonywać wyznaczone czynności. Dodatkowo jego obowiązkiem jest pozytywne zdanie egzaminu. Komorników mianuje Minister Sprawiedliwości, na wniosek samego zainteresowanego profesją. Komornik poza wykonywaniem czynności egzekucyjnych powinien kierować swoją kancelarią komorniczą. Działa na wyznaczonym rewirze komorniczym, np. we Wrocławiu, jaki jest również obszarem działań sądu rejonowego. Komornik – licytacje komornicze opolskie bezwzględnie powinien trzymać się zasady zachowania tajemnicy zawodowej i – co nadzwyczaj ważne – nie może wykonywać innej działalności zarobkowej, jeśli nie uzyska stosownej zgody, która jest udzielana przez prezesa sądu apelacyjnego i radę izby komorniczej.

Jeżeli wobec tego komornik sądowy to zawód, który chcesz pełnić, musisz sprawdzić czy spełniasz powyżej wskazane warunki. Gdy wszystko się zgadza, nic nie stoi na przeszkodzie, by zacząć ubiegać się o tą posadę.