Badania MT

Badania MT korzystają ze zjawiska zdekoncentrowania pola magnetycznego. Wspomaga to rozpoznanie lokalnych nieciągłości, powstałych pod nawierzchnią monitorowanego złącza, które mogą również wychodzić na jego nawierzchnię, tworząc tym samym największe magnetyczne pole zdekoncentrowania. Zastosowanie tej metody jest uzasadnione tylko w razie składników ferromagnetycznych. Znajdują wykorzystanie w większości rodzajów złączy oraz metod spawania. Z kolei nie nadaje się do badań materiałów z rodziny aluminium, stali austenitycznych, magnezu jak też miedzi.

badania

Autor: fluffisch
Źródło: http://www.flickr.com
Przed przystąpieniem do badań MT musimy zbadać własności magnetyczne surowca, potem dobrać właściwy sposób magnesowania a także parametry magnesowania. W testach tego typu przynależy wpierw przygotować powierzchnie do badania, wstępnie ją rozmagnesować, a także oczyścić oraz odtłuścić. Drugim etapem badania (odsyłam do tego serwisu) jest magnesowanie powierzchni przy pomocy defektoskopów a także nałożenie proszku magnetycznego ewentualnie zawiesiny, po wykonaniu owych czynności odbywają się oględziny powiązane z rejestracją wyników. Po zakończeniu analizy, powierzchnia podlega rozmagnesowaniu i oczyszczeniu.

Badania magnetyczno proszkowe charakteryzują się większą czułością aniżeli badania penetracyjne. Badanie MT jest dosyć proste w zastosowaniu, ocena rezultatów jest mało zawiła, z pominięciem przypadków nieciągłości umiejscowionych pod powierzchnią materiału. Testy tego typu to badania nbadania (przeczytaj więcej tutaj)zące

teren

Autor: Dávid Sterbik
Źródło: http://www.flickr.com

pozwalające ujawniać nieciągłości powierzchniowe, a dodatkowo stosunkowo duże umiejscowione blisko powierzchni, nieciągłości podpowierzchniowe.

Wykorzystuje się je tak w trakcie odbioru, produkcji, kontroli finalnej lub konserwacji, dla całkowitej nawierzchni bądź tylko miejscowo. Umożliwiają wykrycie defektów w materiałach odkształcanych plastycznie, zgrzewanych, stanie surowym albo już obrabianych. Stosowane są też do kontroli części czy elementów łącznych o przeróżnych kształtach i wielkościach wykonanych z tworzyw ferromagnetycznych.

Dobór typu systemu analizy: demagnetyzacji obiektów uzależniony jest od wielu czynników takich jak rodzaj badanego fragmentu (tworzywa, stanu powierzchni) oraz panujących warunków.