Poprawki w Prawie Budowlanym.

Rząd usiłuje już od znacznego czasu zreformować czy też uprościć ustawę Prawo Budowlane, bowiem w dzisiejszych czasach przesadna liczba czynności powiązanych z procesembudowlanym hamuje powstawanie inwestycji. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie na początku dwa tysiące czternastego roku.

Jak miałyby wyglądać te zmiany znanego nam prawa budowlanego? Głównie rząd chce znieść wymóg uzyskiwania zgody na budowę.

Domek jednorodzinny

Autor: Dave Conner
Źródło: http://www.flickr.com

Dotyczy to części domów jednorodzinnych. Do takich domków zaliczają się budynki, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją. Wtedy trzeba by było tylko zawiadomić starostwu zamierzaną budowę. Do tego rodzaju zgłoszenia należałoby jeszcze załączyć projekt budowlany. Jeśli urząd stwierdziłby, że pomimo to potrzebne jest w tym przypadku pozyskanie zgody na budowę wtedy miałby trzydzieści dni na zgłoszenie tego typu sprzeciwu. Jeżeli by tego nie zrobił to byłaby to tak określana milcząca zgoda na zaczęcie budowy. Również można wysunąć żądanie o zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, aby na wszelki wypadek mieć dowód no to, że budowa przebiega zgodnie z prawem. W razie wątpliwości, zawsze dobrze jest się poradzić doświadczonego prawnika – lexperts.pl/specjalizacje/prawo-budowlane/. Porada prawna, to nie jest obecnie duży wydatek, a spokój ducha jest jednak bezcenny. Jeżeli chodzi o zakończenie budowy to też ma być ono łatwiejsze. Zamiast wniosku o zgodę na użytkowanie osoba budująca się składałaby zawiadomienie o ukończeniu budowy. Wówczas czas wyczekiwania na uzyskanie tak zwanej milczącej zgody na użytkowanie byłoby skrócone do czternastu dni.

Aktualnie jest to dwadzieścia jeden dni. Tego typu procedura o zawiadomieniu zakończenia budowy używana będzie nie tylko w wypadku budynków jednorodzinnych, ale też np. zakładów rzemieślniczych, stacji obsługi samochodów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, parkingów. Kolejnym ulepszeniem ma być projekt budowlany nie zawierający oświadczenia o wodzie, prądzie, ciepła, gazu. To znaczy, że nie będzie konieczne, żeby do projektu budowlanego dodawać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do przeróżnego rodzju sieci na przykład do sieci wodociągowej. Zmiany wyglądają korzystnie i powinny usprawnić wiele dziedzin życia budowlanego. Przetargi powinny odbywać się sprawniej, prawnik odszkodowania piotrków trybunalski będzie miał mniej pracy, budowy będą postępować szybciej i ogólnie im mniej papierologii, tym lepiej.