Właściwe oznakowanie numeryczne posesji jest niezwykle istotne, kiedy ingerować musi pogotowie czy straż pożarna.

Kwestia właściwego oznaczenia nieruchomości, jest przedmiotem regulacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Użytkownicy nieruchomości zazwyczaj nie mają wiedzy, że odpowiednie oznaczenie numeryczne posesji należy do ich powinności. Chodzi o założenie wywieszki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu lub też miejscowości. Dodatkowo, taką tabliczkę musi się odpowiednio rozjaśnić. Poprawne oznaczenie posesji ma bardzo duże znaczenie rangę, w codziennej służbie osób noszących odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek oraz pracowników służby medycznej.

numer domu

Autor: Thomas Abbs
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele domów nie są w pełni świadomi konsekwencji, iż brak szyldu z liczbą porządkową posesji może bardzo wydłużyć czas wyczekiwania na interwencję policji bądź przyjazd karetki pogotowia. Nie rzadko zdarza się bowiem, że karetka pogotowia, straż pożarna czy też radiowóz kluczą po terenie, dowiadując się o właściwy miejsce zamieszkania.

Zaintrygowały Cię informacje zawarte w naszym wpisie? Z pewnością przyda Ci się również dodatkowe czytanie (https://www.tuv.com/poland/pl/). Nie czekaj więc i wejdź do kolejnej strony.

Poniekąd trwoniąc drogocenne minuty, które mogą uratować czyjeś życie lub zdrowie. Użytkownicy posesji muszą zatem posiąść wiedzę, że samo umieszczenie na budynku ładnego numeru to za mało. Od estetycznej ważniejsza jest informacyjna rola tabliczki na nieruchomości. Dlatego kiedy budynek posadowiony jest w głębi ogrodzonej posesji, wywieszkę z liczbą porządkową trzeba umieścić nie tylko na nim, ale również na ogrodzeniu.

numer domu

Autor: unblessed_scalar
Źródło: http://www.flickr.com
Dodatkowo zgodnie z przepisami polskiej normy budynki użyteczności publicznej muszą mieć odpowiednio wytyczone wyjścia ewakuacyjne, po to ażeby zapewnić prędką i niezawodną ewakuację ludzi z miejsca objętego pożarem. Muszą również być opatrzone tablicami ochrony przeciwpożarowej.

Musisz mieć dodatkowe informacje (https://www.adwokatjurendt.pl/) na naświetlony tu temat? Nie ma problemu – musisz wejść w ten link i pod nim znajdziesz masę różnych postów.

Z uwagi na zabezpieczenie osób przebywających w obiektach, oznaczenia ewakuacyjne są istotnym elementem podczas ewakuacji. Oznakowanie nieruchomości wywieszkami i znakami ewakuacyjnymi, daje użytkownikom świadomość bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa będą mogli bez trudu znaleźć drogę do wyjścia na zewnątrz z obiektu.

Oznakowaniem budynków zajmują się również firmy reklamowe, a wykonywanie działań tego typu służy promowaniu produktów i marek, czy po prostu – lokalizacji tych przedsiębiorstw. Zobacz w tym miejscu: